Pregled zastupljenosti općina

  Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH
  • Broj zastupnika: 42
  • Broj općina u izbornim jedinicama: 143
  • Broj zastupljenih općina: 30

  Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH
  • Broj zastupnika: 98
  • Broj općina u izbornim jedinicama: 79 + Brčko Distrikt
  • Broj zastupljenih općina: 39* (napomena: 4 sarajevske gradske općine grupirane su u jednu jedinicu zbog nedostupnosti tačnih podataka)

  Narodna skupština Republike Srpske
  • Broj zastupnika: 83
  • Broj općina u izbornim jedinicama: 63 + Brčko Distrikt
  • Broj općina: 35 (uključujući Brčko Distrikt)

  Kada govorimo o sastavima kantonalnih skupština, treba poći od činjenice da ustavi nekih kantona (Posavskog, Zapadno-hercegovačkog i Kantona 10) izričito propisuju da će sve općine u sastavu kantona biti zastupljenje u zakonodavnoj vlasti. Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Vladi povjarava odluku o utvrđivanju broja poslanika koje će, srazmjerno broju stanovnika, dati svaka od općina. Ustavi ostalih šest kantona nemaju odredbe koje osiguravaju obavezno učešće općina u sastavu kantonalnih skupština.