Najave

Izjava za medije: Koalicija 143 predlaže dramatično pojednostavljenje bh. sistema uprave

Koalicija 143 (K-143), nestranačka građanska koalicija koju čine četiri bh. organi-zacije civilnog društva – Centar za građansku suradnju (CGS-Livno), Centar za ustavne i upravne studije (CUUS), Evropski istrživački centar (EIC), te Centar za zastu-panje građanskih interesa (CPI), u Mostaru je 24. juna javnosti predstavila inicijativu za suštinsku reformu sistema uprave u Bosni i Hercegovini, kojom bi se osigurala poli-tička odgovornost, stvarna zastupljenost, te lokalna samouprva.

Predstavljanje javnosti uslijedilo je nakon intenzivnog zagovaranja u lokalnim zajedni-cama širom BiH, naročito u općinama koje su posljednje na listi postojećim elitama moći. Te općine uključuju one u SI Bosni koje su uništene poplavama, poput Doboja, Zavidovića i Žepča, kao i Brčko, Cazin, Tomislavgrad, Foču i Goražde. U ponedjeljak, 30. juna članovi K-143 u Media Centru u Sarajevu održali su konferenciju za medije.

“Reakcija javnosti tokom lokalnih prezentacija bila je veoma pozitivna”, rekla je suosnivač CUUS-a, Armina Mujanović, rodom iz Zavidovića, koja se zatekla u rodnom gradu tokom poplava u maju 2014. “Obični građani mogu postaviti apsolutno tačnu i opsežnu dijagnozu svemu što je pogrešno u sistemu uprave u BiH. Poplave su pružile bolnu dodatnu lekciju. Direktno izabrani načelnici bili su na prvoj liniji, dok su odgovor viših nivoa uprave izostao”, pojasnila je. “Model koji zastupa K-143 nudi građanima izglede za direktno odgovornu upravu koju odavno očekujemo”.

Zulka Baljak iz CGS Livno govorila je o svom dugogodišnjem iskustvu u posmatranju lokalnih zajednica kojima se oduzimaju njihova prirodna bogatstva bez ikakvih konsultacija, te izmještanju radnih mjesta i prihoda. “Kantoni i entiteti guše lokalne zajednice”, izjavila je. “Naš prijedlog nudi rješenje time što općinama daje neo-phodnu moć, kao i garantiranjem zastupljenosti lokalne razine u državnim instituci-jama”. Napomenula je da odredbe za zaštitu etničkih I kolektivnih prava ugrađene u model predviđaju direktno biranje ovih mehanizama. “Političke stranke već dugo stvaraju i održavaju klimu straha i ozlojađenosti, te tvrde da predstavljaju etničke kolektivne interese, dok je jasno da oni predstavljaju samo svoje i interese svoje stranke”, dodala je Baljak. “Municipalizacija nudi vladu u kojoj ne može dominirati niti jedna grupa, a koja dopušta meritokraciju. Ovo je velika promjena.”

“Svi smo mi svjesni da će naši napori biti okarakterisani kao 'politički nerealni', ne samo od strane korisnika trenutnog sistema”, zaključila je Jasmina Čolić, suosnivač CUUS-a, koja je mehaniku koncepta municipalizacije objasnila medijima. “Naše iskustvo i podaci koje imamo uvjerili su nas da su bh. građani i više nego spremni sus-resti se sa rješenjem koje bi njih osnažilo. Ako diljem zemlje uspijemo uvjeriti kritičnu masu, tada možemo zahtijevati ovu promjenu. Ja sam uvjerena da ćemo uspjeti”, zaključila je Čolić.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Koalicija 143 u Mostaru objavljuje inicijativu za municipalizaciju

Koalicija 143 (K-143), nestranačka koalicija organizacija civilnog društvu koju čine četiri udruženja sa sjedištem u BIH: Centar za građansku suradnju (CGS Livno), Centar za ustavne i upravne studije (CUUS), Evropski istraživački centar (EIC) i Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI) objavljuje svoju inicijativu za suštinske reforme sistema uprave u Bosni i Hercegovini, kako bi se osigurala politička odgovornost, istinska zastupljenost i lokalna samouprava.

“Februarski protesti jasno su pokazali dubinu nezadovoljstva građana današnjim sistemom i statusom quo. To nezadovoljstvo i dalje odzvanja širom BiH, naročito kako se bliže izbori” – izjavila je Jasmina Čolić iz CUUS-a, koja je i predstavila model municipalizacije K-143. “Prošlomjesečne poplave dodatno su ukazale na sve nedostatke struktura uprave, kao i na nedostatak poticaja koji trebaju proizilaziti iz političke odgovornosti. Vlasti na lokalnoj razini bile su, te i dalje jesu prepuštene same sebi, odnosno, nastoje popuniti praznine na višim razinama. Vrijeme je i više nego zrelo za pristup odozdo prema gore ka radikalnoj promjeni. Dakako, bit će potrebna i vanjska podrška” – zaključila je.

“Osnovni nedostatak sistema uprave u BiH jeste nedostatak izravne reprezentacije, što čini nemogućim da građani zahtijevaju političku odgovornost” – izjavila je Zulka Baljak iz Centra za građansku suradnju koja također zagovara model. “Naš model osigurava rješenje na način da zastupljenost utemeljuje na lokalnoj razini, kako za lokalni, tako i za državni parlament. Građani bi izravno birali članove parlamenta, kao što to danas čine sa izborom načelnika”. Vlade i na lokalnoj i na državnoj razini bile bi dodatno ojačane, što otklanja potrebu za kantonima i entitetima. Ovakvo pojednostavljenje bi povećalo trans-parentnost i odgovornost, te donijelo uštedu najmanje 500 miliona KM godišnje.

Kako bi se spriječila dominacija bilo koje etničke grupe, sistem zahtijeva glasanje kvalifi-ciranom većinom po pitanjima koja u najvećoj mjeri izazivaju podjele. Imenovanja na najviše funkcije bi se vršila prema kompetencijama, no pripadnici jedne etničke skupine nikad ne bi mogli zauzimati više od dvije ključne pozicije. K tome, izravno izabrani meha-nizmi kolektivne zaštite i na državnoj i na lokalnoj razini bi osigurali da zakoni ne ugrožavaju vitalne interese bilo koje skupine definirane novim Ustavom. Ovo bi spriječilo ono što se u javnosti naziva “majorizacijom”, istovremeno osiguravajući da se mehanizmi ne zloupotrebljavaju za zaštitu privatnih ili interesa političkih stranaka, što je u današnjem sistemu redovna pojava.

“Veoma me raduje što je Koalicija 143 svoj model odlučila javnosti obznaniti upravo u Mo-staru, jer bi našem gradu primjena ovog modela bila od ogromne koristi” – izjavila je Amna Popovac, vlasnica Studija 88, koja je moderirala panel diskusiju i konferenciju za medije. “Mostar i čitava Hercegovina, i zapadna i istočna, u velikoj mjeri trpe zbog nedostatka stvarne lokalne samouprave i direktne političke reprezentacije. Primjena ovog modela Mo-staru bi omogućila da se pokrene sa mrtve tačke i krene naprijed”.

K-143 za cilj ima izgraditi snažan građanski pokret unutar BiH za zagova-ranje modela municipalizacije. “Građani Bosne i Hercegovine predugo čekaju da im se ponudi praktično rješenje” – istakla je Zulka Baljak. “Građani znaju da takvo rješenje neće doći od političara, te ga više ne očekuju ni iz vana. Naš cilj je biti ta snaga koja će prisiliti i bh. političare i vanjske aktere da reagiraju na našu izvodivu i svakako pozitivnu agendu. Nadamo se da ćemo ovo postići u nekom srednjeročnom razdoblju”, zaključila je Baljak. >

Koalicija 143 u Mostaru objavljuje inicijativu za municipalizaciju

Centar za građansku suradnju (CGS Livno), Centar za ustavne i upravne studije (CUUS), Evropski istraživački centar (EIC) i Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI) - članice Koalicije 143 - sa zadovoljstvom Vas pozivaju na predstavljanje javnosti modela municipalizacije koje će biti održano u utorak, 24. juna/lipnja 2014. godine u Gradskoj vijećnici u Mostaru, sa početkom u 10:00 sati.

Februarski protesti i plenumi koji su iz istih proizašli jasno su pokazali dubinu nezadovoljstva građana prema političkim elitama i sistemu uprave. Iako su protesti primarno održavani u Federaciji, osjećaji koji su tim putem iskazani zasigurno preovladavaju širom BiH. Prošlomjesečne poplave oslikale su posljedice nedostataka daytonskih struktura uprave i poticaja: nesposobnost, nedostatak brige za javne interese, te endemičnu korupciju. Gotovo dvije decenije iskustva pokazuju da se ne može očekivati fundamentalno unaprjeđenje života građana unutar današnjeg sistema. Neophodna je suštinska promjena.

Nedostatak zastupljenosti i odgovornosti jeste osnovna mana današnjeg sistema. Izravna zastupljenost na razini iznad općinske, gdje su načelnici izravno birani (izuzev u Brčkom, Mostaru i Sarajevu) veoma je ograničena, te stoga ne postoji način da se osigura odgovornost.

Koncept municipalizacije koji zastupa K-143 zasniva se na izravnoj zastupljenosti na lokalnoj razini, te gradi kompletan sistem uprave upravo na direktnoj zastupljenosti na svim razinama.

K-143 je nestranačka građanska inicijativa koja za cilj ima izgradnju široke podrške građana za predloženi model municipalizacije tokom narednih mjeseci i godina.

Prezentaciju će održati članice K-143, te je predviđeno vrijeme za diskusiju. Članice će također biti dostupne za izjave za medije. [ . . . ]