O Nama

image

Koalicija 143 (K-143), koja je tako nazvana zato što se BiH sastoji iz 143 općine, predstavlja kulminaciju napora u stvaranju građanskog kadra za zagovaranje koncepta municipalizacije. Koaliciju predvodi Centar za građansku suradnju iz Livna (CGS), te obuhvata i novoformirani Centar za ustavne i upravne studije (CUUS), Evropski istraživački centar (EIC) i Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI).

K-143 nastoji da u narednoj godini uspostavi široku koaliciju pojedinaca i organizacija radi zagovaranja municipalizacije kao rješenja za razvlašćene bh. građane, koji će po prvi put omogućiti građanima da preuzmu vlastitu sudbinu u svoje ruke.

Suprotno pokušajima da se građane uplaši koji će se sigurno javiti, ovaj model niti je proizvod neke međunarodne zavjere niti može biti nametnut izvana. Jedini način da ikad bude prihvaćen je da većina iz svake samo-definirane grupe bh. građana prepozna da model odgovara njihovim potrebama, te ga odluči aktivno podržavati u javnosti.

Model municipalizacije je bio inspiriran idejama propagiranim od strane načelnika bh. općina koji su diskusije o ustavnim reformame koje su vođene 2005-2006. godine prepoznali kao mogućnost da se osigura bolja lokalna samouprava i veća kontrola. Autori modela, Kurt Bassuener (SAD) i Bodo Weber (Njemačka) iz Vijeća za politiku demokratizacije (DPC) sproveli su opširna istraživanja kao bazu za razvijanje modela uprave za koji su vjerovali da može privući široku podršku javnosti iz cijele BiH, te da odgovara težnjama zemlje za integraciju u Europu.